Wybierz cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic

Pobierz

E. Metamerycznie ułożone narządy wydalnicze.1.. Strona 70.. 1 szkoły średniej.. B. Obecność wora powłokowo-mięśniowego.. Zbiór zadań matura 2020-2022 .. Zarejestruj.. Spis treści 1 Występowanie 2 Cechy charakterystyczne 3 Układ pokarmowy 4 Układ oddechowy 5 Układ krążenia 6 Układ wydalniczy 7 Układ nerwowy 8 Rozmnażanie i rozwój 9 Systematyka 10 Ewolucja 11 Rola w ekosystemie 12 Zobacz też 13 PrzypisyTyp: Pierścienice.. Oddychanie tchawkami.. -ciało pokrywa nabłonek, który razem z miesniami tworzy wór skórno mięsniowy.. Zaloguj.. Otwarty układ krwionośny.. Ciało pierścienic zbudowane jest z powtarzających się, mniej więcej jednakowych pierścieni (stąd nazwa typu), tzw. metamerów.. Pierścienice uznawane są za typ wybitnie progresywny.. • Ciało podzielone na segmenty, inaczej metamery (metameria).. Rozwiązanie 1.dwuboczna symetria ciałaciało miękkie i wydłużone Odpowiedź na zadanie z Biologia 6Podkreśl cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic.. B) Owady - ciało podzielone na głowę, tułów i odwłok; obecność 1 pary czułek i 3 par odnóży krocznych.Charakterystyka pierścienic.. Strona 70.. Wybierz książkę .. Wybierz książkę.. Przedmiot.. Zadanie.. -wyodrebienie odcinka głowowego.. 1.Do pierścienic zaliczamy: -Skąposzczety(dżdżownica) -Wieloszczety (nereida) -pijawki (pijawka lekarska) 2.Środowiskiem życia pierścienic są: -gleba -woda 3.Charakterystyczne cechy budowy morfologicznej pierścienic: -Ciało podzielone na segmenty.-są cudzożywne-są filtratorami wody-są bezkręgowcami-użyrzniają glebę-metemeryczna budowa ciała-są to obojnaki-zapłodnienie krzyzowe-są wieloszczety,pijawki,komposzczety-żyją w środowisku wodnym i lądowym-są pasorzytami - są rozdzielnopłuciowe -2. ciało podzielone na pierścieniowate segmenty (metamery), z tendencją do cefalizacji - wyodrębnienia głowy, powstałej ze zlania się kilku segmentów, utworzone ze zmienionych płatów - głowowego i gębowego; koncentrują się tu najważniejsze ośrodki nerwowe i aparat obróbki pokarmu 3. rozdzielnopłciowe z układem rozrodczym o prostej budowiePierścienice, głównie dżdżownice, uczestniczą w tworzeniu i użyźnianiu gleby oraz poprawie jej struktury..

Zaznacz cechy charakterystyczne dla pierścienic.

W Polsce odnotowano ponad 300 [2].. -obecność narządów ruchu zwanych parapodiami.. Przedmiot.. Rozwiązanie 1.ciało miękkie i wydłużone, walcowate lub lekko spłaszczone Odpowiedź na zadanie z Puls życia 6NIe wiem, ile cech potrzebujesz, ale wypiszę to, co pamiętam.-drożny układ pokarmowy (jelito przednie -ektodermalne, tylne - ektodermalne, środkowe - mezodermalne) -wydłużony kształt ciała-podział ciała na metamery-ciało pokrywa jednowarstwowy nabłonek tworzący na zewnątrz kutikulę-wtórna jama ciała - celoma wypełniona płynem krążącym wokół jednego segmentu-drabinkowy układ nerwowy Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania związane z biologią, mogę pomóc ;)Wybierz prawidłowe zestawienie grupy stawonogów z cechami budowy dla niej charakterystycznymi: A) Skorupiaki - ciało podzielone na głowę, tułów i odwłok; obecność 2 par czułek i 5 par odnóży krocznych.. Zbiór zadań matura 2020-2022, Zbiór zadań.. Rozwiązania biologiczne w tej grupie ( aromorfozy ) dały początek najbardziej zaawansowanym bezkręgowcom: stawonogom i .. I liceum.. Cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic .. Metameria dotyczy większości układów.Charakterystyczną ich cechą jest segmentacja ciała.. Metameria większości pierścienic jest jednorodna (homonomiczna) — poszczególne pierścienie (z wyjątkiem głowowych i odbytowego) są do .1.Do pierścienic zaliczamy:-Skąposzczety(dżdżownica)-Wieloszczety (nereida)-pijawki (pijawka lekarska) 2.Środowiskiem życia pierścienic są:-gleba-woda 3.Charakterystyczne cechy budowy morfologicznej pierścienic:-Ciało podzielone na segmenty zwane metamerami-Wyodrębnienie odcinka głowowego( u wieloszczetów proces cefalizacji) - obecność narządów ruchu zwanych parapodiami-Ciało pokrywa nabłonek, który razem z mięśniami tworzy wór skórno mięśniowy-Obecność wtórnej .Budowa i czynności życiowe pierścienic..

Cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic: Odpowiedź na zadanie z Biologia 2.

Zbiór zadań matura 2020-2022 .. Zaloguj.. Ciało pokryte cienką chitynową kutykulą.. Zadanie.. Ich podziemne korytarze spulchniają ją, dzięki czemu inne organizmy glebowe oraz korzenie roślin mają lepszy dostęp do tlenu, a luźne podłoże wchłania i zatrzymuje duże ilości wody.. -obecność wtórnej jamy ciała-celony.. Ogólna charakterystyka typu: • Zwierzęta o symetrii dwubocznej, występuje u nich celoma (wtórna jama ciała) po raz pierwszy u zwierząt.. Taka budowa nazywa się metameryczną.. Symetria dwuboczna Ciało gładkie Serce Układ oddechowy Hemolimfa Mieszka w glebie Jednowarstwowy nabłonek Zamknięty układ krwionosnykształt ciała: z reguły wydłużony, obły ze spłaszczoną częścią tułowiową.. zamknięty układ krwionośny.. Cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic: Odpowiedź na zadanie z Biologia 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt