Sprawozdanie z pracy wychowawczo dydaktycznej

Pobierz

w serwisie Publikacje edukacyjne.. analiza zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, poszukiwanie informacji na stronie MEN na temat edukacji zdalnej, konsultacje telefoniczne z drugim wychowawcą,Roczne sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 4-5 - letnich.. W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. Proszę podać datę, temat, tytuł.. Sprawozdanie jest napisane zgodnie z planem rocznym naszej placówki.. Dotyczy grupy dzieci 4-5-letnich uczęszczających do przedszkola 5 godzin dziennie.. PWN.. Sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela przedszkola w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 .Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej, Podgląd stron, Dokument należy do zestawu, Sprawozdania na koniec roku szkolnego 2016/2017, Narzędzie dyrektora do monitorowania realizacji podstawy programowej, Podsumowanie rocznej pracy nauczycieli przedszkola w zakresie realizacji celów wychowania przedszkolnego w podstawie programowej,Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.Kotuń 18.06.2015r..

Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej.doc.

Podsumowanie pracy wychowawczo.doc.. W II półroczu roku szkolnego 2015- 2016 klasa liczyła 11 uczniów ( 5 dziewczynek i 6 chłopców) Sześcioro uczniów są uczniami młodszymi.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxMój wkład w doskonalenie pracy szkoły, a) organizacja zajęć pozalekcyjnych (imprezy klasowe, wyjścia klasowe - kino, teatr, wystawy., wycieczki, inicjatywa w rozwijaniu zainteresowań uczniów).. Realizujemy też program .rok szkolny.. więcej plików z tego folderu.. Dotyczy grupy dzieci 6-letnich uczęszczajacych do przedszkola 5 godzin dziennie.. Archiwum publikacji.. i przedstawiłam go do .. Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.Plik: sprawozdanie z pracy zdalnej, Działania podjęte w celu organizacji pracy zdalnej, To nowy rodzaj działań, jednakże, one naprawdę pochłaniają wiele czasu i są niezbędne.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘC DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.. Dokumentacja nauczyciela..

Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów".

w grupie "Słoneczka" Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Aug 19, 2021Feb 2, 2021SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI 2,5 - 3 LETNICH GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.. Obecnie grupa moja liczy 21 dzieci ( 8 dziewczynek i 13 chłopców).Sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela przedszkola dzieci 3-4 letnie.. Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ ZA I SEMESTR W PRZEDSZKOLNYM ODDZIALE SZEŚCIOLATKÓW, SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ, W ODDZIALE VI ZA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013, Oddział VI liczy 30 dzieci, z których 21 stanowią sześciolatki.. b) przygotowanie i przeprowadzenie , własnych, konkursów (nazwa konkursu, termin, jaki szczebel)Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w grupie w bieżącym roku szkolnym oparta jest o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, Roczny Plan Pracy Przedszkola oraz program wiodący: Program Wychowania Przedszkolnego wydawnictwa PWN autorstwa Elżbiety Kordos, pracujemy w kartach pracy "Nowa Trampolina"..

metody i formy pracy dydaktyczno wychowawczej Ewaluacja i kontrolowanie.

(więcej…) Sprawozdania dydaktyczne, Misie - I półrocze 2018/2019, We wrześniu grupa liczyła 24 dzieci.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej w I semestrze w roku szkolnym 2020/2021 w grupie ,,Tygryski" (4 i 5-latki).. średnia ocen z religii to: 5.0 język angielski: 5.OSprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej, Wzory dokumentów Podstawa programowa, 20 maja 2015, A A A, Jeśli nie masz dostępu, UTWÓRZ KONTO TESTOWE i skorzystaj z jednorazowego bezpłatnego dostępu na 48 godzin, Dostęp do tego konkretnego artykułu oraz do setek pozostałych porad dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu, Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. Do grupy uczęszcza też jeden czterolatek, zaś pozostałe to dzieci pięcioletnie.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 ..

Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005.

Grupa "Delfinki" liczy obecnie 23 dzieci : 12 chłopców i 11 dziewczynek, a w tym 21 dzieci 5 - letnich oraz 2 dzieci 4 - letnich.KLASA PIERWSZA pracowała z podręcznikiem " Nasz Elementarz" MEN Marii Lorek i Lidii Wollman, oraz " Ćwiczeniach z pomysłem" WSIP.. W roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci 2,5 - 3, 4 letnich liczy 24 osoby (14 dziewczynek, 10 chłopców) w tym jeden czterolatek, 18 dzieci 3-letnich i 5 dzieci 2,5-letnich.Opublikowano: 10 lutego 2020 roku.. Urszula Wolińska-Roman.. Kontynuując realizację treści programowych w oddziale przedszkolnym, stwarzałam sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania .Nadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny Dokumenty Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021 Sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela przedszkola w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej, SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA.. A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. W związku z tym złożyłam wniosek o rozpoczęcie, z dniem 1 września 2019 roku, stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy.. Zgłoś jeśli naruszono regulaminSprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo-dydaktycznej (starszaki) PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA PRACY, WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ, W GRUPIE V, Grupa V w roku szkolnym 2011/2012 liczy 25 dzieci w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców.. Jest to grupa bardzo żywa i absorbująca.Sprawozdanie jest napisane zgodnie z planem rocznym naszej placówki.. Feb 7, 2021Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej, PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ, W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012, W GRUPIE "SŁONECZKA", Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego mgr… dotyczące uczennicy klasy I szkoły podstawowej.. Napisałam Plan Rozwoju Zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt