W wilgotnym lesie równikowym epodreczniki

Pobierz

Przypomnisz sobie , jakie warstwy W lesie tym jest niezwykle zarówno o kaidej porze dnia, jak i przez caly rok.. Uzupełnij tabelę.. KLIKNIJ TUTAJ!. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 108-109 a następnie uzupełnij w ćwiczeniach zadanie 1, 2 str 65.ZADANIE DO WYKONANIA w terminie 30.03.. 4.Scenariusz lekcji "W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej", plik: scenariusz-lekcji-w-wilgotnym-lesie-rownikowym-i-w-lesie-strefy-umiarkowanej.pdf (application/pdf) Planeta Nowa .. Na podstawie filmu wymień podobieństwa i różnice jakie występują między wilgotnym lasem równikowym, zwanym również tropikalnym a lasem strefy umiarkowanej.. - 3.04.2020 r. Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej 1.. W wilgotnym lesie równikowym, takim jak dżungla, występuje kilka warstw roślinności.. Obejrzyj filmik - W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej (Klasa 5) Na lekcji: dowiesz się, czym charakteryzuje się klimat strefy wilgotnych lasów równikowych, poznasz przykłady występujących tam roślin i zwierząt, dowiesz się, jak żyją mieszkańcy lasów równikowych,Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.. W którejś będzie ten dzień i nawet obrazki .. Zapoznajemy się ze stronami na platformie epodreczniki.pl:W razie pytań, pytaj na Messengerze lub na e-mail..

Re: dzień w wilgotnym lesie równikowym.

Klasa V B. Temat: W wilgotnym lesie równikowym i lesie strefy umiarkowanej.. Timi Posty: 51 Rejestracja: wt paź 11, 2005 00:00.. Materiały dodatkowe: 1.. Podręcznik str. 113-119 .. Lasy równikowe Wyobraź sobie las, w którym drzewa są olbrzymie i sięgają nawet kilkudziesięciu metrów.. Rozwiąż krzyżówkę.Geografia Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.. Poniżej podaję link , który ułatwi Wam poznanie tematu lekcji .. Zwróć uwagę na tabelę str 119 porównującą las równikowy i las strefyIdź do bioblioteki i weź podręczniki nowej ery do przyrody.. (str.113 do 119) Przeczytaj tekst.. Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji; Las ma budowę warstwowąW wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej | kl 5.. Opisz krajobrazy lasu równikowego oraz lasu liściastego i mieszanego strefy umiarkowanej.. Proszę wykonaj rysunek, który będzie przedstawiał warstwy wilgotnego lasu równikowego.. KLIKNIJ TUTAJ!. Lasy równikowe Lasy liściaste i mieszaneTemat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.. Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna .Przeczytaj temat w podręczniku str 113 - 119, przeanalizuj mapy, wykresy i ilustracje.. Lasy równikowe Lasy liściaste i mieszaneGeografia.. W tej warstwie rosną młode drzewa i cieniolubne rośliny, np. helikonia..

Już wieszTernat: W wilgotnym lesie równikowym.

Nazwa "lasy deszczowe" wywodzi się z codziennych opadów występujących w strefie równikowej, tzw. deszczy zenitalnych.Warstwy wilgotnego lasu równikowego Warstwa krzewów i runa •Panuje tu półmrok.. •Jest to piętro zarośli i runa ponieważ gęste korony drzew ograniczają dostęp światła słonecznego do dolnych partii, zarośla i runo stanowią rośliny zielne, czasami w ogóle nie występuje.Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.. 2) Przeczytaj temat z podręcznika str. 113 - 119.. Mówi się, że w puszczy równikowej łatwiej jest spotkać sto różnych gatunków drzew niż sto drzew jednego gatunku.. Przeczytaj temat, zapisz punkty w zeszycie i krótko na nie odpowiedz.Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.. Oprócz tego jest niezwykle wilgotno - niemal codziennie padają ulewne deszcze.W wilgotnych tropikalnych lasach równikowych spotyka się największą różnorodność roślin i zwierząt lądowych naszej planety.. Poznasz przykłady występujących tam roślin i zwierząt.. (lekcja umieszczona na platformie Teams)Zmiany w przemyśle Niemiec; Ludność i gospodarka Australii; Poznajemy życie w jeziorze; Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.. Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiedniej rubryce cechy charakterystyczne lasów równikowych i lasów strefy umiarkowanej wykorzystując podane wyrażenia..

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Ich korony przesłaniają niebo tak skutecznie, że przy ziemi jest ciemno.. Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, czym charakteryzuje się klimat strefy wilgotnych lasów równikowych i przypomnisz sobie, jakie warstwy wyróżnia się w lasach strefy umiarkowanej.Zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z podręcznikiem Planeta Nowadla klasy piątej dopuszczonym do użytku szkolnego i wpisanym do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania geografii w szkole podstawowej.. Wpływ zmian politycznych na strukturę zatrudnienia; Warunki życia na lądzie; W wilgotnym lesie równikowym i lesie strefy umiarkowanej.. Uwaga: Prześlij do mnie odpowiedź tylko na punkt 3 - zdjęcie strony z zeszytu.. Ich korony przeslaniafi niebo tak skutecznie, že przy ziemi jest ciemno.. 3) Zapoznaj się z klimatogramami ze strony 113 i 117.Temat: W wilgotnym lesie równikowym i lesie strefy umiarkowanej.. Uczeń potrafi: wskazuje na mapie świata obszar występowania strefy wilgotnych lasów równikowych omawia klimat strefy wilgotnych lasów równikowych na podstawie map klimatycznych i klimatogramu charakteryzuje świat roślin i zwierząt wilgotnych lasów równikowychTemat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej 1) Na podstawie mapy z podręcznika lub atlasu geograficznego określ położenie geograficzne lasów równikowych oraz lasów strefy umiarkowanej..

...Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Możesz skorzystać również z kolorowej ilustracjiW wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej 1.. 24 kwietnia 2020 .. Klasa Vb; Witam.. Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, czym charakteryzuje się klimat strefy wilgotnych lasów równikowych i przypomnisz sobie, jakie warstwy wyróżnia się w lasach strefy umiarkowanej.. Zapoznaj się z tekstem podręcznika - "W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefyRysunek przedstawia las równikowy.. Zeszyt ćwiczeń str. 68-71 .. Poznam krajobraz wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, przykłady występujących tam roślin i zwierząt, a także życie mieszkańców.. Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiedniej rubryce cechy charakterystyczne lasów równikowych i lasów strefy umiarkowanej wykorzystując podane wyrażenia.. Wyobrai sobie las, w którym drzewa sq olbrzymie i siçgajq nawet kilkudziesiçciu metrów.. W lesie tym jest niezwykle gorąco zarówno o każdej porze dnia, jak i przez cały rok.. Przeczytaj temat w podręczniku na str. 113 -119 (2-3 razy) - W wilgotnym lesie rownikowym i w lesie strefy umiarkowanej.. Na górę.. Dowiesz się jak żyją mieszkańcy lasów równikowych.. Cecha Wilgotny las równikowy Las strefy umiarkowanej Wygląd Klimat Rośliny i zwierzęta Życie ludzi i ich działalność 2.. Temat w podręczniku strony: 113-119.. Wykonaj zadania.. Informacje w podręczniku: str. 113-119 Możesz też obejrzeć: .W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.. Powodzenia!. 30.04.2020 r. Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.. Numer ewidencyjny podręcznika w wykazie MEN: 906/1/2018 Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy.Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.. Przeanalizuj zdjęcia, wykresy, mapy i tabele.. Oprócz tego jest niezwykle wilgotno — niemal codziennieWilgotne lasy równikowe Afryki ściągaj 1 79% 33 głosy Lasy równikowe Afryki są to lasy wiecznie zielone, nie wykazujące rytmu wegetacyjnego.. Często nazywa się je lasami deszczowymi, dżunglą lub lasami tropikalnymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt