Określ jaką funkcję w całym tekście pełnią akapity

Pobierz

Pogranicze, napisał Józef Tischner, dziwne rzeczy wyczynia z człowiekiem.. Funkcja magiczna - magia słów, oddziałujących na rzeczywistość, w którą wierzy mówca lub odbiorca.. Matura z polskiego to pierwszy obowiązkowy egzamin, do którego musieli przystąpić wszyscy maturzyści.. Czy akapity 7 , 8 i 9 mówią o tym samym i również czy akapity 8i9 wprowadzają nowe treści ,podsumowują rozważania przedstawione w akapicie 7Określ funkcję, która pełni w całym tekście zdanie rozpoczynające ostatni akapit.. Pytanie warte zastanowienia, bo zarówno patriotyzm, jak i nacjonalizm stały sie generatorami olbrzymich zasobów zbiorowej .Ruda561981.. Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Jaką funkcję pełnią: 1. opowiadanie o własnych przeżyciach 2. sprawozdanie z wycieczki 3. przemówienia okolicznościowe 4. notatki z lekcji 5. streszczenie tekstu popularnonaukowego 6. list do sympatii 7. apel skierowany do odbiorców o pomoc dla powodzianbraku umiejętności określania funkcji środków językowych w tekście.. Odpowiadaj na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba e w zadaniu polecono inaczej.. 6 Zadanie.. 4.Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1.. Wynotuj i określ z tekstu kilka przykładów takich form i określ je pod względem gramatycznym.. Zadanie 7. ż Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Dostrzec ją możemy w ustawach, aktach prawnych lub np.: gdy nauczyciel powiadamia ucznia o przyznanej mu nagrodzie..

Określ, jaką funkcję w całym tekście .

Poszczególne akapity pełnią w tekście następujące funkcje: pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Dlaczego w XVII w. bano się czarownic?. 4.Wyjaśnij porównanie "ulica po ulicy jak słój po słoju odczytać było można historię .Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Wskaźnik łatwości zadania: 0,72 - łatwe Typowe poprawne odpowiedzi zdających:Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Wyjaśnij jaką funkcje w tekście Zygmunta Kubiaka 'Eleuzis' pełnią formy typu: odwiedziłem, jechałem, miałem (w pamięci).. Podaj z tekstu przykład czasownika w 1. osobie liczby mnogiej i określ funkcję, jaką w tekście Walerego Pisarka pełnią czasowniki w tej formie gramatycznej.. Wypisz dwa przykłady kolokwializmów i określ, jaką pełnią funkcję w tekście.Zadanie 2.. Za ich pomocą autor artykułu zapowiada o czym będzie pisał.. (0-1) Oceń prawdziwość podanych twierdzeń w odniesieniu tekstu Wiesława łukaszewskiego.. (1 pkt) Jaką funkcję w kompozycji tekstu pełni przywołanie Uczty Platona Przywołanie Uczty Platona jest wprowadzeniem do tekstu.. (1 pkt) Zdanie z 1. akapitu: Na jednym ze spotkań zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm i nacjonalizm są pojęciami przeciwstawnymi zawiera A. argument..

Określ, jaką funkcję w całym tekście pełnią akapity: a) 1. b) 6. c) 13. d) 14.

Przykład czasownikaZadanie 13 Określ formę gramatyczną czasownika rozpoczynającego akapit 13.. 10 Zadanie.. 9 Zadanie.. Wypisz w punkZadanie 2.. 4.Wyjaśnij porównanie "ulica po ulicy jak słój po słoju odczytać .Błagam o pomoc!. Daje pojęcie o głównym temacie artykułu i proponowanym podejściu do niego.. 5 maja 2014 roku na tej stronie znajdziecie pytania i rozwiązania do tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego.Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Arkadiusz.. D. hipotezę, którą rozważa autor w artykule.. Staje się przez to ramą interpretacyjną tekstu.. Zadanie.. 1 Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełnią pytania postawione na początku akapitu 1?. ZADANIE 2 .. Nazwij ten zabieg stylistyczny i określ, jaką funkcję pełni w tekście.. zadanie 2.. 5 maja napisało go .na podstawie 1. akapitu wyjaśnij, czym się różni współczesny narcyzm od postawy mitologicznego narcyza.. Na podstawie akapitów 2. i 3. wymień powody.. Może go zawężać albo poszerzać: "Żyjąc na granicy, można się stać człowiekiem ciasnym, zapatrzonym tylko w siebie samego.4 Egzamin maturalny z języka polskiego Arkusz I Zadanie 1.. 3.Zastąp synonimem termin "unifikacja" użyty użyty przez autorkę w akapicie 3. wobec nich?.

Jaką rolę odgrywa w tekście ten zabieg?

Akapity 5. i 6. autorka kończy, stawiając pytania.. Zadanie 2.. (1 pkt) Jaką funkcję w kompozycji tekstu pełni przywołanie Uczty Platona ODP: Przywołanie Uczty Platona jest wprowadzeniem do tekstu.. Czy patriotyzm i nacjonalizm są pojęciami przeciwstawnymi.. (1 pkt) Jaką funkcję w .Ewa Paczowska "Lalka" czyli rozpad swiata.. Jaką funkcję pełnią akapity 8 i 9 w stosunku do akapitu 7?. Zwracając się do niego w ten sposób, podkreśla też fakt, że problem nie jest mu obcy.Wyjaśnij, jaką funkcję w kompozycji tekstu pełnią akapity 1. i 2.. Zobacz arkusze CKE i odpowiedzi!. 26 października 2018.. Zadanie 2.. Pytania postawione na początku akapitu 1. wprowadzają czytelnika w temat.. A tworzywem językowym włada nasz autor z mistrzostwem i talentem wyjątkowym.Tekst do testu "Z Pińska w świat" 1.. 3.Zastąp synonimem termin "unifikacja" użyty użyty przez autorkę w akapicie 3.. Zadanie 3.Matura 2014: Język polski [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. 8 Zadanie.. lęku przed czarownicami, podawane przez ludzi tamtych czasów.. ZADANIE 15Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, jak autorka rozumie termin komunikacja niewerbalna.. Odpowiedź: Zdanie rozpoczynające ostatni akapit pełni funkcję podsumowania, wniosku kończącego .ZAD..

1.Określ jaką funkcję wobec zdania pierwszego pełnią dwa następne zdania.

(z przypisem) wyjaśnij, co stanowiło pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta ODP: Pokarm duchowy dla bohaterów Uczty Platona stanowiła dyskusja filozoficzna nad kwestiami filozoficzno-moralnymi (koncepcją przejścia miłości w piękno i prawdę).. Sprawdzane umiejętności: Określanie funkcji środków językowych w tekście.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Jakie, zdaniem autora, były prawdziwe powody strachu przed czarownicami i niechęci.. Daje pojęcie o głównym temacie artykułu i proponowanym podejściu do niego.. Zadanie 3.Materiał pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania 3 Język polski - grudzień 2005 r. w sierpniu przede wszystkim batalia o język, o nasz polski język, o przywrócenie mu godności i społecznego szacunku.. 1.Określ jaką funkcję wobec zdania pierwszego pełnią dwa następne zdania.. Zadanie 12 (1 pkt)1.. (chodzi tu o pytanie: Iluż ludzi wierzących jeszcze dziś widzi w każdym cierpieniu karę Bożą, ilu zaś niewierzących doszło do wniosku, że Bóg nie istnieje, gdyż, postawieni wobec dylematu Hioba, woleli wybrać samotność i pustkę raczej niż Boga, który .Zadanie 1 Jakie funkcje pełnią akapity 8 i 15 w stosunku do wszystkich akapitów .. Jeziorańskim, zawierająca cztery informacje podane w tekście.. Poszczególne akapity pełnią w tekście następujące funkcje: Odpowiedź na zadanie z Nowe ZROZUMIEĆ TEKST, zrozumieć człowieka 1.2 Zakres podstawowy i rozszerzony.. 2.Podaj powód gruntownej przebudowy warszawy przez Rosjan.. Zadanie 14 Określ, jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełni ostatni .Jaką funkcję w kompozycji tekstu pełni przywołanie Uczty Platona .. Określ funkcję, która pełni w całym tekście zdanie rozpoczynające ostatni akapit.. Funkcję tę dostrzegamy w zaklęciach, przekleństwach, eufemizmach, różnego rodzaju czarach, modlitwach, w baśniach .Matura 2014 - język polski za nami.. C. tezę, którą potwierdza autor w artykule.. 2.Podaj powód gruntownej przebudowy warszawy przez Rosjan.. samoistnie prowadzą do postawienia tezy zawartej w pierwszym zdaniu ostatniego akapitu.. Z akapitu 3. wypisz dwa językowe wyznaczniki spójności tekstu.Z akapitu 2. wypisz użyty przez Walerego Pisarka synonim wyrazu: "autoindoktrynacja" oraz wyjaśnij, na czym polega mechanizm "autoindoktrynacji".. 7 Zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt