Wymień skutki polityczne i społeczne i wojny światowej

Pobierz

Bilans ofiar uległ powiększeniu w wyniku epidemii grypy, zwanej hiszpanką.Tragedia społeczeństwa Skutkiem działań wojennych było zmniejszenie się liczby mieszkańców Europy.. Cel powołania Ligi Narodów.. Liczę na naj.. Stwórz ściągę .. I wojna światowa pochłonęła miliony ludzkich istnień, dlatego też nazywano ją "wielką wojną".. Zatem do dzieła!. Uważa się, że .I wojna światowa - skutki (polityczne, społeczne, gospodarcze i in.). 4.Skutki I wojny światowej, GOSPODARCZE, KULTUROWE, SPOŁECZNE, POLITYCZNE,…: Skutki I wojny światowej, GOSPODARCZE (inflacja, zniszczenia wojenne, rozwój nauki i techniki, gospodarka wojenna musi zmienić się na przemysłową, długi wojenne reparacje), KULTUROWE (zniszczenia miast, zabytków, grabież dzieł sztuki, zmiana mentalności ludzi, wojna tematem sztuki, inne podejście do .Skutki I wojny światowej.. - W wyniku II wojny światowej osłabła pozycja Wielkiej Brytanii - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Jakie problemy gospodarczo-społeczne mogą wystąpić w regionach po zakończeniu lub ograniczeniu wydobycia złóż węgla w Polsce?Wojna i okupacja spowodowały istotne zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego.. Niemal całkowicie zmieniły się granice w Europie środkowej, południowej i wschodniej.. Zamach na austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda.. wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi, pierwszy przeszczep nerki, 1960 lata 60. powstanie ruchu hippisowskiego i pojawienie się pigułki antykoncepcyjnej, podróż w Kosmos Jurija Gagarina, wydanie książki "Mistyka .Społeczne: - pracowanie kobiet w zawodach męskich - zmniejszenie liczby mężczyzn - zwiększenie ilości bezdomnych - zniszczenie domóstw Gospodarcze: - brak fabryki i materiałów - większe zapotrzebowanie na żywność - inflacja Myślę, że pomogłam..

Wymień polityczne następstwa I wojny światowej.

Polityka Cookies .Wymień skutki II wojny światowej 2013-03-03 18:41:24; Opisz skutki I wojny światowej.. - klęski Rosji na froncie I wojny światowej - pogłębienie kryzysu ekonomicznego (głód, zacofanie, zniszczenia, pobory do armii, brak rąk do pracy na wsi) - terror wobec opozycji i despotyczna ładza cara Mikołaja II 3.3 przykładowe skutki I wojny światowej: liczba ludności zamieszkujących Europę - olbrzymi spadek liczby ludności, w wyniku działań wojennych śmierć poniosło ok. 10 mln żołnierzy.. Zapiszcie proszę temat i zagadnienia do zeszytu: Temat:Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny.. Przyczyny I wojny światowej: - kryzys światowy; - napięta sytuacja międzynarodowa; - dążenia mocarstwowe Niemiec; - dążenia niepodległościowe wielu państw; - konflikty między mocarstwami; - zamach w Sarajewie(28 czerwca 1914r.)..

Wymień społeczne następstwa I wojny światowej.

Doszło również do zachwiania równowagi demograficznej - na froncie przede wszystkim ginęli mężczyźni.I wojna światowa: 28 lipca 1914r.. Skutki I wojny światowej: - rozpad trzech cesarstw: Niemiec, Austro-Węgier i Rosji; - powstanie .Przyczyny i skutki I wojny światowej.. 8.Przyczyny wybuchu i skutki pierwszej wojny światowej.. Skutki I wojny światowej głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe, zakończyła "belle epoque", zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych, rozwój nowych technik wojskowych, zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa, umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń, upadek trzech wielkich dynastii .wojny po II wojnie światowej Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: jooanna_ 15.4.2010 (18:05) Przyczyny i skutki insurekcji kościuszkowskiej Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: Konto usunięte 22.4.2010 (20:56) Wymień miejsca gdzie Polacy walczyli w czasie II wojny światowej..

Wymień skutki polityczne II wojny światowej w Polsce.

Konflikt z lat 1914 - 1918 jest nazywany (szczególnie w krajach zachodnich) Wielką Wojną.Wskutek osłabienia Imperium Osmańskiego, na Bałkanach wytworzyła się polityczna próżnia, którą usiłowały wypełnić Austro-Węgry i Rosja.Wymień skutki I wojny światowej - polityczne - społeczne - gospodarcze - Społeczne:- śmierć ok. 10 mln żołnierzy, rannych ok. 22 mln Gospodarcze:- ogromne zniszczenia, utrata dochodów z handlu i żeglugi Polityczne:- wzrost nastrojów rewolucyjnych w Rosji, Niemczech, we Włoszech Proszę :3 i liczę na naj.Szacuje się, że w wyniku I wojny światowej same straty materialne sięgnęły nawet 270 mld dolarów.. Po wojnie nastąpiła widoczna radykalizacja społeczeństw, dużym posłuchem cieszyły się hasła zarówno skrajnie lewicowe, jak i skrajnie nacjonalistyczne.. Wymień gospodarcze następstwa I wojny światowej.. Niemcy i Rosjanie wywłaszczyli lub upaństwowili wielki przemysł, zrujnowali lub wymordowali polską burżuazję i ziemiaństwo.. 24 X 1929 r. - czarny czwartek.. 2010-03-20 10:39:32; .. -głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe,-zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych,-rozwój nowych technik wojskowych,-zginęło 8-10 milionów ludzi, .skutki I wojny swiatowej :-ogromne straty i zniszczenia ,-zginęło ok. 10 milionów ludzi,w skutek chorób i głodu ,-straty materialne w wysokości ok. 200 miliardów dolarów ,-nowy podział koloni pomiędzy mocarstwem , - powstanie republiki w Niemczech ,-rewolucja bolszewicka , - koniec istnienia monarchii Austro-Węgierskiej , - zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych , Myślę .1..

Wymień kulturowe następstwa I wojny światowej.

Walka o wpływy polityczne.. Takie wielkości wyjaśniają dlaczego zaraz po wojnie państwom uczestniczącym w wojnie trudno było wyjść z kryzysu gospodarczego, a nawet zapewnić własnym obywatelom pożywienie.W wyniku I wojny światowej upadły trzy europejskie cesarstwa (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry), a znaczenie zyskała Wielka Brytania, Francja i USA.. Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej: powstanie dwóch bloków o podstawach militarnych i gospodarczych: Trójprzymierza - Niemcy, Austro-Węgry, Włochy, Trójporozumienie - Wielka Brytania, Francja, Rosja, zapędy imperialne i ekspansjonistyczne Niemiec, chęć dorównania przez Niemcy angielskim siłom morskim, szukanie przez .Zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.. 1) zmiany terytorialne: - rozpad Austro-Węgier, utrata 13% terytorium przez Niemcy2.. Wraz z eksterminacją Żydów hitlerowcy osłabili kapitał prywatny i drobnomieszczaństwo.Konsekwencje społeczne W czasie wojny: - śmierć ok. 20-25 mln żołnierzy i ok. 30 mln cywilów (nie licząc ofiar chorób i głodu związanych z wojną) - trwałe zmiany etniczne: depolonizacja Kresów, eksterminacja ok. 75-80% europejskich Żydów.. Kryzysy gospodarcze w wielu krajach europejskich.. Pozdro ;D !. Postanowienia traktatu wersalskiego.. Przedmiot: Historia .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Wymień najważniejsze skutki II wojny światowej.. Społeczne skutki wojny.. Najważniejszymi przyczynami wybuchu I wojny światowej było: 1.. Polityczny i gospodarczy bilans wielkiej wojny.. Proszę mi wymienić po kilka w każdym.facebook Ustecjusza gdzie można pobrać Mapę Myśli - wielka wojna przyspieszyła emancypację kobiet..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt