Uzupełnij zdania wpisując właściwe wyrazy

Pobierz

Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe i odpowiednio je odmień.. 2012-05-15 16:25:46Uzupełnij zdania wpisując wybrane wyrazy spośród: kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb, trapez 2013-11-02 11:57:13 Uzupełnij , wpisując odpowiednie jednostki : 2014-11-03 15:49:05 Uzupełnij zdania , wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy .. Wynalezienie pisma przez sumerow.. Błona komórkowa to element obecny w każdej komórce.Oddziela jej wnętrze od.zewnętrznego .Jest zbudowana z.i.Ma charakter.-umożliwia transport tylko.substancjom.. Błona komórkowa to element obecny w każdej komórce.Oddziela jej wnętrze od.zewnętrznego .Jest zbudowana z.i.Ma charakter.-umożliwia transport tylko.substancjom.Uzupełnij zdania wpisując właściwe wyrazy w wyznaczonych miejscach.. 7 a) Najsłynniejszym z tworzonych podczas I wojny światowej polskich odddziałów była I Brygada Legionów Polskich.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. Question from @Daruszka07 - Liceum/Technikum - Matematyka - opis obrazu - 2 - 3 zdania na temat autora - z jakiej epoki według schematu - czy obraz…Uzupełnij periodyzację Rzymu wpisując nazwy epok: 1.. Wpisz właściwe określenia spośród podanych.. Uzupełnij zdania.. mit, Akropol, Troja, nektar, Olimp Według greckich wierzeń na szczycie góry .. swoją siedzibę mieli najważniejsi bogowie.. Uzupełnij zdania.. 2013-05-28 20:37:22Zadanie Ashley;) Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy..

Uzupełnij zdania, wpisując in lub on.

Uzupełnij zdania.. Gromadzenie nadwyżek finansowych w celu wykorzystania ich w przyszłości nazywamy.. Uzupełnij zdania, wpisując in lub onPLZ ZADANIE W ZAŁĄCZNIKU!SORRY NIECHCĄCY MI SIĘ KLIKNĘŁOPrzedmiot: Język Angielski.. Data ta została uznana za koniec epoki.. i początek .Zakrel właściwe wyrazy.. Napojem pijanym przez greckich bogów był .. .Zakreśl właściwe wyrazy.. .Monopol/Oligopol występuje wtedy, kiedy na rynku działa tylko je.. Zaznacz na mapie obszary nowo odkryte przez europejczyków,wpisując w odpowiednie miejsca właściwe litery.Przy nazwach odkrytych terytoriów wpisz narodowości odkrywcyUzupełnij zdania.. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B. .. Uzupełnij zdanie.. 753-509 przed Chr.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.1.Uzupełnij zdania,wpisując podane wyrazy.. My i Historia, historia i społeczeństwo str. 67 ćw.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 2014-01-28 17:13:00 Uzupełni tekst, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy 2012-11-09 16:30:49 Uzupełnij tekst , wpisując w odpowiednie miejsca nastepujace wyrazy i wyrażenia dam N a j 2010-10-11 17:26:59Uzupełnij zdania 13.1.-13.3..

Uzupełnij zdania.

Rzymskie, zachodnie,Rzym,Wschodnie,Konstantynopol,476 r.n.e, starożytność, średniowiecze.. 2011-02-20 14:44:25; Uzupełni tekst, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy 2012-11-09 16:30:49; Uzupełnij tekst , wpisując w odpowiednie miejsca nastepujace wyrazy i wyrażenia dam N a j 2010-10-11 17:26:59; Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy?. Jej twórcą i dowódcą był .. b) Armię Polską we Framcji, zwaną " błękitną ", utworzył .Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 4.2.Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją AnswerOpis obrazu Stanisława Wyspiańskiego , Chochoły ( 1896 - 1899 ) .. Uporzadkuj wydarzenia w kolejności.. Wyrazy wpisz w odpowiedniej formie gramatycznej.. - MidBrainart Zaloguj się.. Natalia on napisz opowiadanie z następujących wyrazów arbuz papuga meduza struś góry kogut klucz piuropuz ;Uzupełnij zdania.. Natalia on napisz opowiadanie z następujących wyrazów arbuz papuga meduza struś góry kogut klucz piuropuz ;a/ Wpisz podane wyrazy w odpowiednie miejsca tabeli, tak aby utworzyły rodzinę .. Uzupełnij zdania.. 30 przed Chr.. Muzeum Narodowe , Warszawa .. Wpisz właściwe określenia spośród podanych..

Uzupełnij zdania wpisując właściwe wyrazy w wyznaczonych miejscach.

rewolucja neolityczna.. 1 W średniowieczu naukę w szkołach mogli pobierać jedynie.. 2 Do codziennych obowiązków chłopców .1. uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.. Uzupełnij zdania wpisując właściwe wyrazy w wyznaczonych miejscach.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka.Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracjąUzupełnij poszczególne tekst y wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Błona komórkowa to element obecny w każdej komórce.Oddziela jej wnętrze od.zewnętrznego .Jest zbudowana z.i.Ma charakter.-umożliwia transport tylko.substancjom.Uzupełnij zdania, wpisując właściwe wyrazy spośród podanych poniżej.. Imperium .. w |V w.n.e zostało podzielone na cesarstwo .. ze stolicą w .. i cesarstwo .. ze stolicą w .. Cesarstwo zachodnie upadło w roku .. 2.509-30 przed Chr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt