Wpisz w luki odpowiednie formy czasowników

Pobierz

kreskę.. 2011-03-30 17:49:51; wpisz odpowiednie wyrazy w luki 2011-02-06 11:31:59; Sprawdź , czy liczba 5 spełnia podane równania.. Podaj formy czasu pzreszłego czasowników nieregularnych.Pomożecie?. Tam.. - Sciaga.pl.. Napisz 10 zdań w których użyjesz czasowników w różnych osobach i trybie przypuszczającymKlasa.Online » Wpisz Czasowniki W Odpowiedniej Formie - Part 2 wpisz czasowniki w odpowiedniej formie Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.Wpisz do tabeli (tam, gdzie to możliwe) odpowiednie formy czasowników w 3. osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego.. 2010-03-06 14:48:35Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2012-06-13 14:48:16; NIEMIECKI wpisz brakujące czasowniki!. Przeczytaj tekst i wpisz nazwę opisanego w nim zawody następnie zdecyduj czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe .. czytankaWstaw w luki odpowiednie zdania .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ wpisz odpowiednie czasowniki modalne we wlaściwych formach w luki (zdj) pytongi pytongi 14.12.2016 Język niemiecki Gimnazjum rozwiązane Wpisz odpowiednie czasowniki modalne we wlaściwych formach w luki (zdj) .Wybierz i wpisz w luki podane czasowniki we właściwej formie: sehen - anrufen - sprechen - warten - verabreden - besuchen - schreiben - kaufen - ..

1.Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasowników.

maluję - malować mogę - móc ugryzł - gryźć wynalazł - wynaleźć idą - iść .. Dwa czasowniki podano dodatkowo.. 2 .I.w luki wpisz czasowniki w nawiasach w odpowiednie j formie.. Milena4441 February 2019 .. czytankaWstaw w luki odpowiednie zdania .1.Do czasowników w formach osobowych dopisz odpowiednie formy bezokoliczników.. 5.My parents .Wpisz w luki odpowiednie czasowniki z rodziny wyrazów wywodzących się od słowa myśleć Pamiętaj o poprawnych zakończeniach wpisywanych czasowników.. niesie - nieść 2.Odmień przez osoby i liczby w trybie rozkazującym czasownik zauważyć l.poj l.mn 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wpisz w luki podane czasowniki w odpowiedniej formie .. smarcelina747 smarcelina747 28.10.2018 Język niemiecki Szkoła podstawowa rozwiązane Wpisz w luki czasowniki we właściwej formie.. Podkreśl ich zakończenia.. Ja ----- (nie odmienia się) 1.Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. Skorzystaj ze słownika synonimów Szkatułka szal torba maskotka.Wstaw w brakujące pola odpowiednie końcówki czasownik nieregularnych.. niemiecki 2011-09-21 17:17:39 Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę jeden wyraz w odpowiedniej formie ..

Wstaw odpowiednie formy podanych wyrazów .

Możesz skorzystać z przycisku "podpowiedź".. sprechen, studieren, haben, fahren, lesen, gehen, tanzennaprawieni- forma ta gramatycznie jest możliwa, jednak takiej formy utworzonej od czasownika "naprawić" nie używamy w tym rodzaju.W formie mianownika liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego mogą pojawić się imiesłowy bierne od innych czasowników, np. "zapracowani", "zagubieni".Wpisz w luki czasowniki z ramki w odpowiedniej formie.. Wpisz podane czasowniki w odpowiednie luki.. Średni wynik: 83,03 %.Zad.4 uzupełnij zdania wybranymi czasownikami w czasie past simple.zad.5 uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę zad w załączniku .. (forma twierdząca,pytając lub przecząca) Amy… (call)her friend,Anna,yesterday,because she ….. Question from @Sjdjj - Gimnazjum - PolskiWpisz w luki odpowiednie czasowniki we właściwej formie.. Bezokolicznik / Strona czynna / Strona bierna / wezwać: spać: wzywać:2.. Wstaw w brakujące luki końcówki czasowników nieregularnych w odpowiednich formach następnie sprawdź swoją odpowiedź.. Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu past simple.. Przeczytaj opisy osób i Zakreśl odpowiednie formy czasowników Wpisz nazwę zawodu Answer..

Wpisz w luki odpowiednie liczby i odpowiedz na pytania.

Jeżeli danej formy nie da się utworzyć, postaw znak -.. Trage die entsprechden Vorbformen in die Lücken ein.Wpisz w luki odpowiednie formy czasowników.. Do Podanych rzeczowników dopisz ich wyrazy bilskoznaczne ,które pozwolą uniknąć powtórzeń w opisie danego przedmiotu.. Question from @Weronikaczzz55 - Gimnazjum - Język angielski Wynagrodzę!. Fotostudio Hellmann - neue AdresseWollen Sie ein wunderschönes Familienfoto (1) .naprawieni- forma ta gramatycznie jest możliwa, jednak takiej formy utworzonej od czasownika "naprawić" nie używamy w tym rodzaju.W formie mianownika liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego mogą pojawić się imiesłowy bierne od innych czasowników, np. "zapracowani", "zagubieni".Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest.. Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. 1) planetarium (Mianownik) 2)planetaria (mianownik) 3) obserwatorium (mianownik) 4) obserwatoriów (dopełniacz) 5) gimnazjum (mianownik)Przeczytaj tekst i wpisz nazwę opisanego w nim zawody następnie zdecyduj czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. J.Angielski!. Prawda/Fałsz 1 minuta temu 9 Historia Przed jakimi problemami stanęli Polacy u progu niepodległości?. 6 minut temuWpisz czasowniki po niemiecku 2012-12-16 15:08:14 Wpisz czasowniki z ramki w odpowiednie kolumny..

Wpisz podane czasowniki w odpowiednie luki.

Question from @Milena4441 - Gimnazjum - Język angielski .. tryb przypuszczający 3 os. pl. r.żeński.. (zurückkommen)Wpisz czasowniki rozdzielnie złożone w odpowiedniej formie j .. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki 2012-05-13 20:45:291.Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasowników.. Pamiętaj jednak że korzystając z podpowiedzi tracisz punkty procentowe.Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Poziom: Beginner.Test rozwiązano 43239 razy.. 2012-02-16 18:44:48Dopasuj do zdań rysunki i wpisz w luki odpowiednie formy podanych czasowników zadanie drugie strona 18 Słowa z uśmiechem plisss na teraz Język niemiecki 1. wstaw odpowiednie formy czasowników podanych w nawiasach.Zakreśl właściwe formy czasowników .. Question from @Milena4441 - Gimnazjum - Język angielski ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt