Kształtowanie się granic odrodzonej polski klasa 7 notatka

Pobierz

Nakazywał on Niemcom zwrócenie Polsce części Wielkopolski, Pomorze bez Gdańska, które stało się Wolnym Miastem, zarządzała nim Liga Narodów.. Po powstaniu styczniowym 1863-64.pdf 9.28 czerwca 1919 r. w końcu podpisano w Wersalu traktat pokojowy.. Kultura polska pod zaborami.pdf 2.. Autor: Artur Chomicz Recenzja: dr Zofia Fenrych Konsultacja dydaktyczna: Karol Karczyński, Tadeusz Lech Korekta: Anna Świtalska-Jopek Projekt graficzny: Bartłomiej Siwek Opracowanie map: dr Tomasz Ginter Na okładce fotografie ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA i Narodowego .Plik Kształtowanie się granic odrodzonej Polski .pdf na koncie użytkownika Miki4212 • folder Historia • Data dodania: 1 paź 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Na podstawie informacji zamieszczonych w podręczniku we fragmencie Ustalenie północnej granicy oraz ramkachWALKA O GRANICE Il RZECZYPOSPOLITEJ 150 km granice pañstw granice inne pierwsze 0Ér0dki polskich wtadz pahstwowych w listopadzie 1918 r. ziemie wyzwolone w listopadzie 1918 r. pows=narodowych w Wielkopolsce (Xll 1918—11 1919 r.) zasi ina órnym ku (w latach 1919—1921) ziemie przyznane Polsce traktatem wersalskim w czerwcu 1919 r. BornholmKształtowanie sie granic odrodzonej Polski - Test..

Kształtowanie się granic odrodzonej Polski Lekcja realizowana online.

- Granice odrodzonej Polski kształtowały się przez kilka lat.. Niemcy i Austria znajdowały się w trudnej sytuacji militarnej oraz gospodarczej.. Prezydent USA, który w 1918 roku wypowiadaf sie o polskich granicach.. Miasto Gdañsk w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku.Po wspólnym przygotowaniu notatki każda z osób przedstawi wynik Waszej pracy uczniom z innych grup oraz pomoże im przy rozwiązywaniu zadań z zeszytu ćwiczeń i karty pracy.. Polska po I wojnie światowej wróciła na mapę polityczną Europy.. KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANICY ZACHODNIEJ I .Mar 11, 2021Kształtowanie się granic odrodzonej Polski I wojna światowa była dramatycznym wydarzeniem dla całej ludzkości, jednak Polacy w jej wyniku mieli realne szanse na odzyskanie upragnionej niepodległości.. Na zachodzi - Pytania i odpowiedzi - Historia.. PO UPADKU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO.. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.pdf 4.. 1) WIELKOPOLSKA.. Ponadto na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach, miały być przeprowadzone .Najważniejszym założeniem było przesunięcie polskiej granicy jak najdalej na wschód i utworzenie niepodległych państw (litewskie, białoruskie i ukraińskie) powiązanych sojuszami (federacjami) z Polską..

Kształtowanie się granic państwa polskiego.

Klasa 1.. Podstawówka.. Logowanie .. Klasa 1.. III powstanie śląskie 11 lipca 1920 - Plebiscyt w Prusach WschodnichPolski general, który dowodzii walkami o Pomorze.. Polska odradziła się jako państwo niepodległe w 1918 roku, pomimo tego kształt jej granic był ciągle "plastyczny" i ostatecznie ukształtował się w latach 1921 - 1922 .Kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej .. Po I wojnie światowej w 1919 roku we Francji przyjęto "Traktat Wersalski".. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA.. Działania wojenne zostały wstrzymane na jesieni 1919 r. ze względu na kontrrewolucję w Rosji.. EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM -powtórzenie 6.. Byłyby one jednocześnie buforami oddzielającymi II RP od bolszewickiej Rosji.. Powszechnie zgadzano się z poglądem, że odrodzona Rzeczpospolita powinna objąć ziemie wszystkich zaborów, ale równie powszechne było przekonanie, że nie może ona zostać odbudowana w .SPIS TEMATÓW Z HISTORII W KLASIE VII Klikając w konkretny temat zostaniesz bezpośrednio tam przeniesiony 1.. Przemiany polityczno-społeczne w Europie.pdf 6.. 26 I 1919 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego - wygrał je Związek Ludowo-Narodowy (endecja) b. 20 II 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucjęWojskom polskim udało się odzyskad częśd terytorium; m.in. wojska polskie wkroczyły do Wilna.. Jeszcze przed podpisaniem traktatu pokojowego z Niemcami mieszkańcy Wielkopolski stanęli do .Jednym z najważniejszych zadań, które stanęły przed powstającym w 1918 roku państwem polskim, było ustalenie jego kształtu terytorialnego..

Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej a.

Reakcja Polaków na działania niemieckie przerodziła się w powstanie.. Podstawówka.. Wojska niemieckie stały się agresywne, zaczęły atakować Polaków.. Polacy bez przeszkód usunęli władzę niemiecką tam, gdzie dysponowali przewagą liczebną.1) zaznacz błędną odpowiedź: 11 listopada 1918 roku a) rada regencyjna powierzyła józefowi piłsudskiemu władzę wojskową b) w piotrogrodzie rozpoczęła się rewolucja bolszewicka c) polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli d) w compie'gne pod paryżem podpisano zawieszenie broni pomiędzy ententą a niemcami, kończąc i wojnę światową 2) na …Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej - koniec I wojny światowej w 1918 r. przyniósł odbudowę państwa polskiego, którego istnienie przerwał III rozbiór Polski w 1795 r. Formowanie terytorium państwa polskiego rozpoczęte pod koniec 1918 r. trwało do 1922 r. i w takim kształcie przetrwało do wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r.Kształtowanie się granic Polski po 1918 roku.. Książki Q&A Premium Sklep.. Kolonializm w XIX wieku.pdf 5.. Podstawa programowa Uczeń - przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a fenomen Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) - federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat (wschód) (XXVIII.2)GRANICA ZACHODNIA.. NOWE IDEOLOGIE.. Książki Q&A Premium Sklep..

- Granice odrodzonej Polski kształtowały się przez kilka lat.

Ceną za to było straszne wyniszczenie kraju.. Stany Zjednoczone w XIX wieku.pdf 3. b) wyprawa kijowska 25.04.1920 r. - 7.05.1920 r. Obydwie strony przygotowywały się do dalszych działao wojennych.. Powstanie styczniowe 1863-64.pdf 7. c) wydzierżawienia ziem.. Rejestracja.. Zgodnie z jego postanowieniami Polska otrzymywała: Pomorze Wschodnie bez Gdańska i prawie całą Wielkopolskę.. 2) Plebiscyty na Warmii, Mazurach i powiślu przeprowadzono w a) 1921 b) 1920 c) 1919 3) Przybycie do Polski .Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej Koniec I wojny światowej przyniósł odbudowę państwa polskiego, którego istnienie przerwał III rozbiór Polski w 1795 r. Formowanie terytorium państwa polskiego rozpoczęte pod koniec 1918 r. trwało do 1922 r. i w takim kształcie przetrwało do wybuchu II wojny światowej.Rządy parlamentarne w Polsce -NOTATKA 2.. Oct 24, 2020SPOŁECZEŃSTWO ODRODZONEJ POLSKI.. TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak obradował Kongres Wiedeński.. Rejestracja.. Na zachodzi - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Łamigłówki dla uczniów szkół podstawowych.. Rosja pogrążyła się w wojnie domowej.Temat .. z Niemcami, w którym zawarte zostały decyzje w sprawie granicy polsko - niemieckiej.. PRZECIWKO ŚWIĘTEMU PRZYMIERZU.. KONGRES WIEDEŃSKI.. Rywal Polski w walce o Lwów i sojusznik w ofensywie przeciw bolszewikom.. II RP była państwem wielonarodowościowym.. Zakładka: Klasa VII.. Wywiad polski zdobyłKształtowanie si ę polskiej granicy zachodniej a) Powstanie Wielkopolskie 27.12.1918— 16.02.1919 przyczyny: ludno ść polska w zaborze pruskim miała bardzo du że poczucie solidarno ści narodowej.. Kształtowanie się granic państwa polskiego.. W obrębie państwa znaleźli się Ukraińcy i Białorusini, a po włączeniu Wileńszczyzny do Polski, także Litwini.W Polsce mieszkali także Żydzi i Niemcy.. Zadanie dla grupy II 1.. 1) Koncepcje inkorporacyjna i federacyjna dotyczyły a) ukształtowania się granic w odrodzonej Rzeczpospolitej.. Obszar sporów terytorialnych Polski z Niemcami i Czechosiowacja.. 7.KLASA VII pliki do pobrania 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt